• Szybki kontakt
 • 32 323 14 50

Oferta biura rachunkowego

Nowoczesne biura rachunkowe, to nie tylko faktury, dokumenty i listy płac. Nasze biuro rachunkowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, w trosce o ich komfort i bezpieczeństwo, oferuje szeroki pakiet usług, a zakres realizowanych zadań każdorazowo omawiamy z Klientami. W ramach świadczonych usług gwarantujemy poufność oraz najwyższe standardy księgowe, gdyż rzetelne rozliczenia finansowo-podatkowe, starannie prowadzona dokumentacja osobowa wraz z zachowaniem zasad poufności danych - to niezbędny warunek poprawnych relacji między biurem rachunkowym a Klientami.

Księga przychodów i rozchodów

Powierzając naszemu biuru rachunkowemu prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, otrzymają Państwo usługi w zakresie prowadzenia m.in.:

 • ewidencji przychodów i kosztów
 • ewidencji podatku VAT
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczania podatkowe właścicieli, wspólników
 • rozliczenia z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych
 • sporządzania deklaracji i informacji podatkowych
 • wysyłania deklaracji i informacji podatkowych do urzędów

Księgi rachunkowe

Powierzając nam prowadzenie ksiąg, otrzymają Państwo usługi w zakresie m.in:

 • tworzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont odpowiednich dla specyfiki przedsiębiorstwa
 • ujmowania operacji gospodarczych w księgach
 • dekretacji dokumentów księgowych
 • uzgadniania sald rozrachunków z kontrahentami oraz stały monitoring płatności
 • ewidencji podatku VAT
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzania kompletnych sprawozdań finansowych, gdzie oprócz bilansu zysków i strat, znajduje się rozliczenie przepływów pieniężnych czy zestawienie zmian w kapitale
 • sporządzania comiesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sporządzania deklaracji i informacji podatkowych
 • reprezentowania w ZUS i US


Kadry i płace

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej staje się coraz bardzie trudne i skomplikowane. Realizowane przez nasze katowickie biuro rachunkowe outsourcing obsługi kadrowej i płacowej to redukcja kosztów firmy, gwarancja terminowości naliczania płac oraz zapewnienie poufności polityki płacowej. Powierzając nam prowadzenie spraw pracowniczych, otrzymają Państwo obsługę w zakresie m.in.:

 • sporządzania list płac z naliczonymi wynagrodzeniami dla pracowników (w tym tzw. "paski")
 • sporządzenia list płac z naliczonymi wynagrodzeniami z tytułu umów cywilnoprawnych
 • przygotowania rachunków dla zleceniobiorców
 • prowadzenia kartotek wynagrodzeń, kart urlopowych
 • prowadzenia teczek osobowych pracowników
 • rozliczania składek ZUS
 • przygotowania raportów imiennych oraz deklaracji ZUS DRA
 • sporządzania i wysyłania deklaracji PFRON
 • analizy i prowadzenia ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności (w tym ewidencji równoważnego czasu pracy)
 • rozliczania świadczeń niepieniężnych świadczonych na rzecz pracowników
 • rozliczania i analizy elektronicznych zgłaszań absencji chorobowych w systemie on-line ZUS!

Pozostałe usługi

Stale rozszerzając ofertę usług, nawiązaliśmy współpracę z kancelariami adwokackimi, które czuwają nad bezpieczeństwem prawnym naszych Klientów. Nawiązując współpracę z biurem rachunkowym Usługi księgowe Usługi księgowe FRESZ sp. z o.o., mają Państwo pewność, że oprócz bezpieczeństwa księgowego, czuwamy również nad bezpieczeństwem prawnym Państwa przedsiębiorstwa.

Zdajemy sobie sprawę, że zmiany w przepisach prawa determinują strategię zarządzania firmą. Dbamy o to, aby nasi Klienci mogli podejmować ważne dla ich biznesów decyzje, w oparciu o aktualne przepisy prawa i ich właściwe interpretacje. Współpracując z nami, mogą być Państwo pewni, że firma zarządzana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo świadczymy nieodpłatną pomoc w zakresie zakładania działalności gospodarczej i to zarówno spółek handlowych, jak i rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta (Gminy).

Klienci biura rachunkowego, upoważniają nas do składania deklaracji i informacji w ich imieniu, dzięki czemu, nie muszą oni osobiście składać dokumentów do urzędów skarbowych i myśleć o zbliżających się terminach.Ewidencje podatkowe

Rachunkowość z perspektywy naszego biura rachunkowego, to nie tylko prowadzenie ksiąg - to przede wszystkim wysoki standard usługi. We współpracy z Klientem kierujemy się najwyższym poziomem etyki zawodowej.

Dla naszych Klientów prowadzimy wszelkie dopuszczalne ewidencje podatkowe i rachunkowe:
Księga przychodów i rozchodów

Uproszczona, uniwersalna ewidencja podatkowa, wybierana głównie przez osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą bądź spółki cywilne. Nadaje się do prowadzenia każdego profilu działalności gospodarczej.

Księgi rachunkowe

Ewidencja obligatoryjnie prowadzona przez podmioty posiadające osobowość prawną. Jest to najbardziej sformalizowana i przejrzysta forma prowadzenia księgowości. Również roczna sprawozdawczość jest najobszerniejsza. Księgi rachunkowe mogą także prowadzone na rzecz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Ryczałt ewidencjonowany

Wybierana głównie przez niewielkie podmioty gospodarcze. Jedna z najprostszych i najmniej skomplikowanych form ewidencji. Należy mieć jednak na względzie fakt, że ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia przy wyborze tego typu rozliczeń podatkowych dla niektórych profili działalności.

Raporty i sprawozdania menedżerskie

Raporty menedżerskie to kompleksowa usługa mająca na celu cykliczne dostarczanie bieżącej informacji na temat sytuacji finansowej firmy. Celem usługi jest przekazywanie kadrze zarządzającej danych niezbędnych w podejmowaniu codziennych decyzji oraz informacji pomagających w planowaniu rozwoju i przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. Oferowany system raportowania pozwala na ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, kontrolę płynności finansowej, czy też wczesne ostrzeżenie o mogących się pojawić zagrożeniach w zakresie funkcjonowania lub płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Księgi rachunkowe NGO's

Organizacje pozarządowe, takie jak fundacje czy stowarzyszenia, posiadają osobowość prawną wskutek czego zobligowane są do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. Usługi księgowe FRESZ sp. z o.o., jako jedno z nielicznych biur rachunkowych, specjalizuje się w obsłudze księgowej fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Pod kątem liczby obsługiwanych spółdzielni socjalnych jesteśmy największym biurem rachunkowym w województwie śląskim!

 • Poniedziałek 8:00 - 16:00
 • Wtorek 8:00 - 16:00
 • Środa 8:00 - 16:00
 • Czwartek 8:00 - 16:00
 • Piątek 8:00 - 16:00
 • Sobota nieczynne
 • Niedziela nieczynne

Usługi księgowe FRESZ sp. z o.o.
al. Wojciecha Korfantego 125a
40-156 Katowice

tel. +48 32 323 14 50

Polityka danych osobowych tzw. RODO


E-mail: biuro@e-fre-fresz.com.pl

Strona korzysta z mechanizmów Cookies. Możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce. Pozostając na stronie akceptujesz to.

Copyright © 2016 Usługi księgowe FRESZ sp. z o.o.
Atom ERP - oprogramowanie z panelem klienta biura rachunkowego