• Szybki kontakt
 • 733-499-822 lub 32 323 14 50

Usługi dodatkowe

Aby oferta firmy w pełni odpowiadała potrzebom rynku, wprowadziliśmy również szereg usług dodatkowych. Adresowane są one zarówno dla Klientów biura jak i firm zewnętrznych.

Zakładanie spółek z o.o.

Jedną z naszych najbardziej popularnych usług doradczych jest pomoc w zakresie założenia spółki z o.o., optymalizacja obciążeń ZUS oraz jej dalsza obsługa księgowa.

Głównymi zaletami Spółki z o.o. są :

- możliwość kształtowania obciążeń wobec ZUS ,

- ochrona majątku właścicieli spółki przed wierzycielami ,

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że udziały wspólników mogą zostać zajęte podczas egzekucji komorniczej.


Oferujemy kompleksową usługę polegającą na rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet :

- bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego,

- udziałowcami spółki mogą być cudzoziemcy,

- wymagany jest podpis potwierdzony profilem zaufanym tzw. ePUAP, który można uzyskać poprzez wysłanie wniosku o utworzenie konta przez internet a następnie poprzez potwierdzenie danych w urzędzie (podpis jest wymagany dla każdego udziałowca oraz członka zarządu i prezesa. Bez tego nie będzie można złożyć wniosku we właściwym Sądzie).


W skład kompleksowej usługi wchodzą m.in. czynności związane z:

- rejestracją spółki z o.o. przez system elektroniczny co umożliwia  - uzyskanie wpisu z numerem KRS w ciągu jednego dnia.

- uzyskanie numeru REGON,

- uzyskanie numeru NIP.

- rejestrację podatnika do podatku VAT w czasie zależnym od przeprowadzanych czynności sprawdzających przez Urząd Skarbowy.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda nowa spółka podlega kontroli przez Urząd Skarbowy polegającej na sprawdzeniu dokumentacji rejestracyjnej oraz sprawdzeniu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej co oznacza, że kontrolujący zazwyczaj odwiedza siedzibę spółki.

Należy podkreślić zalety płynące z rejestracji Spółki przez Internet:

- znaczne skrócenie czasu rejestracji Spółki.

- ograniczenie kosztów rejestracji - opłaty sądowe to 350,00 zł bez ponoszenia kosztów notarialnych.

Ponadto na każdym etapie prowadzenia działalności, pomagamy naszym Klientom dobrać rozwiązania umożliwiające optymalizację podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czym różni się rejestracja spółki z o.o. w systemie S24 od tradycyjnej metody? 
Jest to jedna z najchętniej wybieranych form prawnych w naszym kraju. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od 2012r. zgłosić można tradycyjną drogą, obecnie w trybie tzw. jednego okienka, jak również przez Internet na portalu S24, który dostępny jest pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/
Czym różnią się obie drogi rejestracji?
Poza tym, że w pierwszym przypadku upoważniona do tego osoba musi złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w urzędzie, a w drugim wystarczy usiąść przed komputerem i założyć konto w S24, istnieje kilka znaczących różnic.
1. Zawarcie umowy spółki oraz złożenie wniosku o wpis do KRS przez Internet nie trwa zazwyczaj więcej niż 2 godziny, a wniosek jest rozpatrywany jest w terminie 1 dnia od daty wpłynięcia. Tradycyjną drogą rejestracja trwa od kilku dni do kilku miesięcy.
2. Aby złożyć wniosek przez portal S24 należy posiadać podpis elektroniczny kwalifikowany bądź profil zaufany ePUAP.
3. W systemie Ministerstwa Sprawiedliwości umowa spółki sporządzana jest na postawie wzorca, bez formy aktu notarialnego. Unika się tym samym taksy notarialnej, ale należy się liczyć z brakiem możliwości wprowadzania większych zmian w treści umowy.
4. Zakładając sp. z o.o. online wkłady muszą mieć charakter pieniężny.
5. Korzystając z portalu nie trzeba głowić się nad wyborem właściwych formularzy – system sam je generuje.
6. System S24 nie weryfikuje zgodności wybranego PKD z formą prawną przedsiębiorstwa.
7. System S24 nie posiada wzorca oświadczenia z informacją, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem w związku z treścią ustawy z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co od 01 czerwca 2017r. jest koniecznością. Oświadczenie można jednak dołączyć jako dokument zewnętrzny.
8. Koszt wpisu do KRS jest niższy przy rejestracji spółki z o.o. online i wynosi 350zł + od kilku do kilkunastu złotych prowizji dla operatora płatności. Tradycyjną drogą jest to koszt 500zł.
9. Zawierając umowę spółki u notariusza, to on zajmuje się formalnościami związanymi z rozliczeniem podatku od czynności cywilnoprawnych. Rejestrując sp. z o.o. online należy samodzielnie złożyć deklarację PCC-3 w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeżeli Klienci nie dysponują adresem do rejestracji spółki - oferujemy usługi wirtualnego biura. Więcej szczegółów można znaleźć na www.krasinskiego29.eu

Wirtualne biuro

Dla naszych Klientów wprowadziliśmy również usługi tzw. wirtualnego biura, czyli usług obsługi administracyjnej biura od użyczenia adresu do korespondencji i rejestracji firmy po pełną obsługę administracyjną firmy. Więcej szczegółów znajdą Państwo na  www.krasinskiego29.eu


Czy firma zarejestrowana w wirtualnym biurze działa legalnie? 
Decydując się na założenie firmy bardzo często szukamy oszczędności. Chcemy zakupić niezbędny sprzęt lub materiały, a w perspektywie mamy do opłacenia ZUS i podatek. Ciekawą alternatywą staje się wtedy wirtualne biuro, które dla osób nieposiadających własnej nieruchomości, pozostaje czasem jedynym rozwiązaniem.
Dlaczego jedynym? Ponieważ zgodnie z ustawą z 25 września 2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893) każda osoba prowadząca w Polsce działalność gospodarczą musi wskazać adres i tytuł prawny do lokalu.
Właścicieli spółek do wskazania m.in. adresu siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji rachunkowej zobowiązuje też art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Poza tym ze względu na kontrole z Urzędu Skarbowego biuro muszą posiadać wszyscy VATowcy – także osoby fizyczne, które rozliczają się w ten sposób.

Czym jest wirtualne biuro?
Jest to przynajmniej adres fizyczny udostępniany do rejestracji działalności w urzędzie, czy podania na stronie internetowej. Często jest to bardzo prestiżowy adres, który może przyciągać potencjalnych kontrahentów. Wiele firm prowadzących wirtualne biura oferuje dodatkowo obsługę sekretarską, sale konferencyjne na godziny lub powierzchnie co-workingowe, a nawet usługi księgowe.

Wirtualne biuro kontra US
Ze względu na to, że zarejestrowane w nich firmy z reguły prowadzą swoją działalność de facto gdzieś indziej, pojawiają się pytania, czy działają one legalnie. Jeśli doliczyć do tego przypadki, gdy Urząd Skarbowy odmówił nadania NIP lub nie
wpisał czy wręcz wykreślił z listy VATowców firmę zarejestrowaną w wirtualnym biurze, rzeczywiście można zacząć mieć wątpliwości.
Uspokajamy jednak. Dopóki firma oferująca takie usługi jest właścicielem lub ma zgodę właściciela lokalu na podnajmowanie go osobom trzecim, korzystanie z jej usług jest w pełni legalne.
Potwierdził to także w 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny, który podkreślił, że w Polsce nie ma przepisów mówiących o obowiązku wskazania lokalu, w którym spółka dokonywałaby funkcji zarządczych. A właśnie ta właściwość lokalu bywała dla US przyczyną odmowy nadania NIP-u.

Szkolenia

Wiedza jest kluczem do sukcesu w XXI wieku

Organizujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • rachunkowości
 • podatków
 • zarządzania finansami
 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • aspektów prawnych prowadzenia działalności w firmach i instytucjach
 • prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności w organizacjach pozarządowych
 • rachunkowości w spółdzielniach socjalnych
 • działalności odpłatnej, nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza w NGO


Oferta szkoleniowa adresowana jest zarówno dla firm jak i organizacji pozarządowych. Długoterminowe partnerstwo z firmami i instytucjami, dla których prowadzimy szkolenia i doradztwo, utwierdza nas w przekonaniu, że oferta spotyka się z uznaniem na rynku, a jakość szkoleń spełnia oczekiwania wymagających Klientów.

Finansowanie potrzeb inwestycyjnych, dotacje unijne

Nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 daje wiele możliwości zdobycia środków na rozwój firmy. Dlatego też, dla Klientów naszego biura oferujemy usługę polegająca na pozyskaniu środków unijnych. Na podstawie wypełnionej ankiety, przeprowadzamy audyt i określamy potencjalne źródło finansowania. Aby Klienci biura mieli komfort prowadzenia działalności i nie tracili czasu na prowadzenie żmudnej dokumentacji projektowej - dofinansowaniem zajmujemy się od złożenia wniosku o dotację, aż do jego całkowitego rozliczenia.

Dla naszych Klientów oferujemy również usługi związane z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania takich jak np. leasingi (operacyjny bądź finansowy), linie kredytowe w rachunku bieżącym bądź kredyty inwestycyjne. Przygotowujemy kompleksową dokumentację, Klientowi pozostawiając jedynie podpisanie wniosków.

Rozliczenia roczne osób fizycznych

Poziom skomplikowania prawa podatkowego nieustanie rośnie. Ciągłe zmienienie zasad obowiązywania ulg i zwolnienie podatkowych powoduje, że problemem może być nie tylko wypełnienie deklaracji podatkowej i wpisanie w nią odpowiednich danych, ale także wybór właściwego formularza podatkowego. Błędne sporządzenie rozliczenia podatkowego powoduje opóźnienie w zwrocie nadpłaty podatku, jak również kary grzywny ze strony urzędów skarbowych.

W odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie na profesjonalne usługi podatkowe, specjalnie w okresie zeznań rocznych, uruchamiamy cykliczną ofertę m.in. dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, polegającą na sporządzeniu zeznań rocznych.

Wypełniamy je "od ręki" - na miejscu sporządzamy i od razu przekazujemy rozliczenie. Powierzając nam swoje rozliczenie mają Państwo bezpieczeństwo, że dane personalne nie zostaną ujawnione osobom niepowołanym.

Wynajem sal komputerowych i szkoleniowych

Sala komputerowa

Oferujemy wynajem pracowni komputerowej wyposażonej w 10 stanowisk z pełnym dostępem do Internetu wraz z uprzędzeniami peryferyjnymi takimi jak drukarki, skanery oraz rzutnik multimedialny. Budynek jest dogodnie zlokalizowany w centrum Katowic otoczony bezpłatnym, własnym parkingiem.

Sala wykładowa / szkoleniowa

Wyposażona jest w 80 wygodnych foteli z pulpitami. Dodatkowo znajduje się stół prezydialny, nagłośnienie, ekran wraz podwieszonym pod sufitem rzutnikiem multimedialnym oraz stała tablica flipchart. Wszystko to umożliwia komfortowe prowadzenie konferencji bądź szkolenia.

Istnieje możliwość wynajmu 7 dni w tygodniu, zarówno w dni robocze jak i weekendy, także w godzinach popołudniowych. Zapraszamy do stałej współpracy przy wynajmie sal na potrzeby projektów szkoleniowych i innych działań dofinansowanych m.in. z funduszy Unii Europejskiej. W przypadku długofalowej współpracy zapewniamy elastyczność warunków finansowych.

Rezerwacja sal i informacje pod numerem telefonu 501-422-533
Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

 • Poniedziałek 8:00 - 16:00
 • Wtorek 8:00 - 16:00
 • Środa 8:00 - 16:00
 • Czwartek 8:00 - 16:00
 • Piątek 8:00 - 16:00
 • Sobota nieczynne
 • Niedziela nieczynne

Usługi księgowe FRESZ sp. z o.o.
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
40-019 Katowice

tel. kom. 733-499-822

tel. +48 32 323 14 50
fax +48 32 323 14 51

Polityka danych osobowych tzw. RODO


E-mail: biuro@e-fre-fresz.com.pl

Strona korzysta z mechanizmów Cookies. Możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce. Pozostając na stronie akceptujesz to.

Copyright © 2016 Usługi księgowe FRESZ sp. z o.o.
MadeOnMoon - Strony WWW i aplikacje webowe